Conversion mechanism of gravelly soil to viscous debris flow
语种英语
(1)WANG YING; (2)ZHOU BIFAN
通讯作者WANG YING