IMHE OpenIR  > 数字山地与遥感应用中心
Global Land Cover Heterogeneity Characteristics at Moderate Resolution for Mixed Pixel Modeling and Inversion
Wentao Yu1,2; Jing Li1; Qinhuo Liu1,2,3; Yelu Zeng4; Jing Zhao1; Baodong Xu1,3; Gaofei Yin5