IMHE OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共253条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Effects of warming and nitrogen fertilization on GHG flux in an alpine swamp meadow of a permafrost region 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 601, 页码: 1389-1399
作者:  Chen, Xiaopeng;  Wang, Genxu;  Zhang, Tao;  Mao, Tianxu;  Wei, Da;  Song, Chunlin;  Hu, Zhaoyong;  Huang, Kewei
Adobe PDF(1237Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/08/18
Simulated Warming  Nitrogen Addition  Greenhouse Gas  Seasonal Variation  
Progress and Prospects for Tourism Footprint Research 期刊论文
SUSTAINABILITY, 2017, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: DOI: 10.3390/su9101847
作者:  Wang, Shuxin;  Hu, Yiyuan;  He, Hong;  Wang, Genxu
Adobe PDF(242Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/12/14
Tourism Ecological Footprint  Tourism Carbon Footprint  Tourism Water Footprint  Research Review  Research Prospect  
The effect of nitrogen deposition rather than warming on carbon flux in alpine meadows depends on precipitation variations 期刊论文
ECOLOGICAL ENGINEERING, 2017, 卷号: 107, 页码: 183-191
作者:  Chen, Xiaopeng;  Wang, Genxu;  Huang, Kewei;  Hu, Zhaoyong;  Song, Chunlin;  Liang, Yiming;  Wang, Jian;  Song, Xiaoyan;  Lin, Shan
Adobe PDF(2215Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/10/10
Simulated Warming  Nitrogen Addition  Greenhouse Gas  Precipitation Variation  Wetland  
Different spatial patterns of nitrogen and phosphorus resorption efficiencies in China's forests 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7, 页码: 10584
作者:  Xu, Shan;  Zhou, Guoyi;  Tang, Xuli;  Wang, Wantong;  Wang, Genxu;  Ma, Keping;  Han, Shijie;  Du, Sheng;  Li, Shenggong;  Yan, Junhua;  Ma, Youxin
Adobe PDF(3444Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/11/23
Different Spatial  Nre  Pre  China's Forests  
Effects of topography and fire on soil CO(2)and CH4 flux in boreal forestunderlain by permafrost in northeast China 期刊论文
ECOLOGICAL ENGINEERING, 2017, 卷号: 106, 页码: 35-43
作者:  Song, Xiaoyan;  Wang, Genxu;  Ran, Fei;  Chang, Ruiying;  Song, Chunlin;  Xiao, Yao
Adobe PDF(1916Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/1  |  提交时间:2017/06/13
Soil Carbon Dioxide Flux  Soil Methane Flux  Topography  Fire  Boreal Foresta  
Allometric equations of select tree species of the Tibetan Plateau, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2017, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 1889-1902
作者:  Ran, Fei;  Chang, Rui-ying;  Yang, Yang;  Zhu, Wan-ze;  Luo, Ji;  Wang, Gen-xu
Adobe PDF(774Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/10/09
Tibetan Forest  Allometric Models  Species-specific  Mixed Coniferous Forest  Model Evaluation  
Ground bryophytes regulate net soil carbon efflux: evidence from two subalpine ecosystems on the east edge of the Tibet Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2017, 卷号: 417, 期号: 1-2, 页码: 363-375
作者:  Sun, Shou-Qin;  Liu, Tao;  Wu, Yan-Hong;  Wang, Gen-Xu;  Zhu, Bo;  DeLuca, Thomas Henry;  Wang, Yan-Qiang;  Luo, Ji
Adobe PDF(799Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/3  |  提交时间:2017/08/17
Bryophyte  Microbial Biomass  Plfas  Soil Respiration  Subalpine Coniferous Forest  Subalpine Shrubland  
Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China 期刊论文
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 805-815
作者:  Liu, Hui;  Hu, Bo;  Wang, Yuesi;  Liu, Guangren;  Tang, Liqin;  Ji, Dongsheng;  Bai, Yongfei;  Bao, Weikai;  Chen, Xin;  Chen, Yunming;  Ding, Weixin;  Han, Xiaozeng;  He, Fei;  Huang, Hui;  Huang, Zhenying;  Li, Xinrong;  Li, Yan;  Liu, Wenzhao;  Lin, Luxiang;  Ouyang, Zhu;  Qin, Boqiang;  Shen, Weijun;  Shen, Yanjun;  Su, Hongxin;  Song, Changchun;  Sun, Bo;  Sun, Song;  Wang, Anzhi;  Wang, Genxu;  Wang, Huimin;  Wang, Silong;  Wang, Youshao;  Wei, Wenxue;  Xie, Ping;  Xie, Zongqiang;  Yan, Xiaoyuan;  Zeng, Fanjiang;  Zhang, Fawei;  Zhang, Yangjian;  Zhang, Yiping;  Zhao, Chengyi;  Zhao, Wenzhi;  Zhao, Xueyong;  Zhou, Guoyi;  Zhu, Bo
Unknown(5300Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/1  |  提交时间:2017/07/15
Ultraviolet Radiation  Observation  Hybrid Model  Reconstruction  China  
Experimental warming increased soil nitrogen sink in the Tibetan permafrost 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2017, 卷号: 122, 期号: 7, 页码: 1870-1879
作者:  Chang, Ruiying;  Wang, Genxu;  Yang, Yuanhe;  Chen, Xiaopeng
Adobe PDF(549Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/3  |  提交时间:2017/09/01
Nitrogen Isotope  Permafrost Soil  Cryoturbation  Openness Of n Cycle  Soil Aggregate  Qinghai-tibetan Plateau  
Processes of runoff generation operating during the spring and autumn seasons in a permafrost catchment on semi-arid plateaus 期刊论文
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2017, 卷号: 550, 页码: 307-317
作者:  Wang Genxu;  Mao Tianxu;  Chang Juan;  Song Chunlin;  Huang Kewei
Adobe PDF(1426Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:30/2  |  提交时间:2017/07/21
Runoff Generation  Soil Temperature Threshold  Quantitative Approach  Seasonal Dynamics  Permafrost Headwater Catchment