IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共64条,第1-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Whole-exome sequencing revealed HKDC1 as a candidate gene associated with autosomal-recessive retinitis pigmentosa 期刊论文
HUMAN MOLECULAR GENETICS, 2018, 卷号: 27, 期号: 23, 页码: 4157-4168
作者:  Zhang, Lin;  Sun, Zixi;  Zhao, Peiquan;  Huang, Lulin;  Xu, Mingchu;  Yang, Yeming;  Chen, Xue;  Lu, Fang;  Zhang, Xiang;  Wang, Hui;  Zhang, Shanshan;  Liu, Wenjing;  Jiang, Zhilin;  Ma, Shi;  Chen, Rui;  Zhao, Chen;  Yang, Zhenglin;  Sui, Ruifang;  Zhu, Xianjun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/01/21
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0902100] 项目
项目编号: 2016YFC0902100, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/21
A Genome-Wide Association Study of Wheat Spike Related Traits in China 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 9, 页码: 14
作者:  Liu, Jing;  Xu, Zhibin;  Fan, Xiaoli;  Zhou, Qiang;  Cao, Jun;  Wang, Fang;  Ji, Guangsi;  Yang, Li;  Feng, Bo;  Wang, Tao
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/17
wheat  spike length  kernels per spike  spikelet number  artificial selection  GWAS  haplotype  KASP  
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0502105] 项目
项目编号: 2016YFC0502105, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/17
Nitrogen addition reduces dissolved organic carbon leaching in a montane forest 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 127, 页码: 31-38
作者:  Chang, Ruiying;  Li, Na;  Sun, Xiangyang;  Hu, Zhaoyong;  Bai, Xuesong;  Wang, Genxu
Adobe PDF(2173Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/4  |  提交时间:2018/12/12
Anthropogenic nitrogen deposition  Zero-tension lysimeters  Seasonal pattern  DOC production  DOC retention  Extracellular enzyme activity  
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0502002] 项目
项目编号: 2016YFC0502002, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/12
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0502102] 项目
项目编号: 2016YFC0502102, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/12
National Key Research and Development Program of China[2017YFC0505002] 项目
项目编号: 2017YFC0505002, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
Linkages of the dynamics of glaciers and lakes with the climate elements over the Tibetan Plateau 期刊论文
EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2018, 卷号: 185, 页码: 308-324
作者:  Sun, Jian;  Zhou, Tiancai;  Liu, Miao;  Chen, Youchao;  Shang, Hua;  Zhu, Liping;  Shedayi, Arshad Ali;  Yu, Huan;  Cheng, Genwei;  Liu, Guohua;  Xu, Ming;  Deng, Wei;  Fan, Jihui;  Lu, Xuyang;  Sha, Yukun
Adobe PDF(5700Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/11/20
Tibetan Plateau  Lakes and glaciers  Regional climate  Water resource  
Biochar's impact on dissolved organic matter (DOM) export from a cropland soil during natural rainfalls 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 1988-1995
作者:  Liu, Chen;  Wang, Honglan;  Li, Penghui;  Xian, Qingsong;  Tang, Xiangyu
Adobe PDF(1895Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/11/14
Biochar  Soil  Dissolved organic matter (DOM)  Transport  EEM fluorescence  Rainfall  
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0500802] 项目
项目编号: 2016YFC0500802, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/12
Carbon sequestration of plantation in Beijing-Tianjin sand source areas 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2148-2158
作者:  Liu Xiu-ping;  Zhang Wan-jun;  Cao Jian-sheng;  Yang Bai;  Cai Yan-jiang
Adobe PDF(350Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/11/07
Afforestation  Carbon sequestration  Carbon density  Forest management  Restoration  Sand source control  
The Effects of Timing of Inundation on Soil Physical Quality in the Water-Level Fluctuation Zone of the Three Gorges Reservoir Region, China 期刊论文
VADOSE ZONE JOURNAL, 2018, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 12
作者:  Cui, Junfang;  Tang, Xiangyu;  Zhang, Wei;  Liu, Chuandong
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/07
Effect of long-term manure slurry application on the occurrence of antibiotic resistance genes in arable purple soil (entisol) 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 647, 页码: 853-861
作者:  Cheng, Jian-Hua;  Tang, Xiang-Yu;  Cui, Jun-Fang
Adobe PDF(2365Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/11/07
Long-term manure amendment  Antibiotic resistance genes  Horizontal gene transfer  Co-occurrence  Purple soil  
Effects of elevated CO2 on plant C-N-P stoichiometry in terrestrial ecosystems: A meta-analysis 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 697-708
作者:  Du, Chenjun;  Wang, Xiaodan;  Zhang, Mengyao;  Jing, Jie;  Gao, Yongheng
Adobe PDF(2317Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/11/07
Rising CO2  Plant stoichiometry  CO2 acclimation  Spatial difference  Experiment condition  Meta-analysis  
Taxonomic re-evaluation of the monotypic genus Pararhabdophis Bourret, 1934 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with discovery of its type species, P. chapaensis, from China 期刊论文
ZOOTAXA, 2018, 卷号: 4486, 期号: 1, 页码: 31-56
作者:  Ren, Jin-Long;  Wang, Kai;  Tao Thien Nguyen;  Chung Van Hoang;  Zhong, Guang-Hui;  Jiang, Ke;  Guo, Peng;  Li, Jia-Tang
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/11/05
Amphiesma  Hebius  Parahelicops  cryptic diversity  distribution  misidentification  new record  
The Effects of Timing of Inundation on Soil Physical Quality in the Water-Level Fluctuation Zone of the Three Gorges Reservoir Region, China 期刊论文
VADOSE ZONE JOURNAL, 2018, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 12
作者:  Cui, Junfang;  Tang, Xiangyu;  Zhang, Wei;  Liu, Chuandong
Adobe PDF(1357Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/4  |  提交时间:2018/10/29
Effects of elevated CO2 on plant C-N-P stoichiometry in terrestrial ecosystems: A meta-analysis 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 697-708
作者:  Du, Chenjun;  Wang, Xiaodan;  Zhang, Mengyao;  Jing, Jie;  Gao, Yongheng
Adobe PDF(2317Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/10/10
Rising CO2  Plant stoichiometry  CO2 acclimation  Spatial difference  Experiment condition  Meta-analysis  
Seamless Upscaling of the Field-Measured Grassland Aboveground Biomass Based on Gaussian Process Regression and Gap-Filled Landsat 8 OLI Reflectance 期刊论文
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 2018, 卷号: 7, 期号: 7, 页码: 14
作者:  Yin, Gaofei;  Li, Ainong;  Wu, Chaoyang;  Wang, Jiyan;  Xie, Qiaoyun;  Zhang, Zhengjian;  Nan, Xi;  Jin, Huaan;  Bian, Jinhu;  Lei, Guangbin
Adobe PDF(2835Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/10/10
aboveground biomass (AGB)  uncertainty  consistent adjustment of the climatology to actual observations (CACAO)  Gaussian process regression (GPR)  
Increasing grassland degradation stimulates the non-growing season CO2 emissions from an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 卷号: 25, 期号: 26, 页码: 26576-26591
作者:  Ma, Lei;  Yao, Zhisheng;  Zheng, Xunhua;  Zhang, Han;  Wang, Kai;  Zhu, Bo;  Wang, Rui;  Zhang, Wei;  Liu, Chunyan
Adobe PDF(1508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/1  |  提交时间:2018/10/10
Aboveground net primary productivity  Alpine meadow  Carbon dioxide  Grassland degradation  Non-growing season  Plateau zokor  Qinghai-Tibetan Plateau